Highlights: FC Nantes v Paris Saint-Germain (10')

DIAPO20