Highlights (3'): Paris Saint-Germain v Monaco

/media/80180/3mins.jpg