Highlights (10'): Paris Saint-Germain v Dortmund

/media/115907/10mins.jpg