Highlights (10'): Dortmund v Paris Saint-Germain

/media/102060/10mins.jpg